GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA

GSGM je dobrovolné sdružení (nově spolek) pracovníků zabývajících se genetikou, a to jak profesionálně, tak soukromě z vlastního zájmu. Cílem GSGM je sdružovat genetické pracovníky a zájemce o genetiku, zprotředkovávat odbornou komunikaci mezi nimi navzájem i se zahraničními genetiky, zajišťovat jejich informovanost o nejnovějších směrech a poznatcích v oboru genetiky, vytvářet podmínky pro prezentaci jejich vědeckovýzkumné práce v oboru genetiky a podílet se na koncepční, poradenské, prognostické a jiné činnosti v tomto oboru.

 

Vybrané aktuality:

 

Valné shromáždění GSGM v souvislosti se změnou stanov - 26.5.2017 12:30, viz seminář níže

3. seminář GSGM na téma Doktorské studium bude probíhat 26.5.2017, viz aktuality.

Žádáme všechny členy o uhrazení členského příspěvku na rok 2017 (viz stránka Členské příspěvky).

Pokud naleznete jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo neaktuální údaje na těchto webových stránkách, informujte prosím e-mailem správce webu (knoll@mendelu.cz).

Aktualizováno 23.05.2017


© 2009 GSGM | Všechna práva vyhrazena
Website design by Tomáš Urban