GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA, z.s.

GSGM je dobrovolný spolek pracovníků zabývajících se genetikou, a to jak profesionálně, tak soukromě z vlastního zájmu. Cílem GSGM je sdružovat genetické pracovníky a zájemce o genetiku, zprotředkovávat odbornou komunikaci mezi nimi navzájem i se zahraničními genetiky, zajišťovat jejich informovanost o nejnovějších směrech a poznatcích v oboru genetiky, vytvářet podmínky pro prezentaci jejich vědeckovýzkumné práce v oboru genetiky a podílet se na koncepční, poradenské, prognostické a jiné činnosti v tomto oboru.

 

Vybrané aktuality:

Žádáme všechny členy o uhrazení členského příspěvku na rok 2019 (viz stránka Členské příspěvky).

Den vzácných onemocnění 2019

Letošní Den vzácných onemocnění se bude konat 28.2.2019 v Mendelově muzeu MU. Informace zde.

 

Mendel Day 2019

Letošní Mendelův den se bude konat 8.3.2019 v Londýně. Informace zde.

 

 

Pokud naleznete jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo neaktuální údaje na těchto webových stránkách, informujte prosím e-mailem správce webu (knoll@mendelu.cz).

Aktualizováno 20.02.2019


© 2009 GSGM | Všechna práva vyhrazena
Website design by Tomáš Urban