GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA, z.s.

GSGM je dobrovolný spolek pracovníků zabývajících se genetikou, a to jak profesionálně, tak soukromě z vlastního zájmu. Cílem GSGM je sdružovat genetické pracovníky a zájemce o genetiku, zprotředkovávat odbornou komunikaci mezi nimi navzájem i se zahraničními genetiky, zajišťovat jejich informovanost o nejnovějších směrech a poznatcích v oboru genetiky, vytvářet podmínky pro prezentaci jejich vědeckovýzkumné práce v oboru genetiky a podílet se na koncepční, poradenské, prognostické a jiné činnosti v tomto oboru.

 

Vybrané aktuality:

Žádáme všechny členy o uhrazení členského příspěvku na rok 2018 (viz stránka Členské příspěvky).

 

Genetická konference GSGM 2018

12.-14. září 2018 se konala konference GSGM v Bratislavě. Informace zde.

 

Pokud naleznete jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo neaktuální údaje na těchto webových stránkách, informujte prosím e-mailem správce webu (knoll@mendelu.cz).

Aktualizováno 13.12.2018


© 2009 GSGM | Všechna práva vyhrazena
Website design by Tomáš Urban