Členové SK

Jméno Pracoviště
Mgr. Zuzana Babincová Humenné
RNDr. Eva Bozsaky, PhD. Dunajská Streda
Ing. Július Csuka, DrSc. Senec
Prof. RNDr. Eva Čellárová, CSc. Kat. exp. botan. a genet. PF UPJŠ, Košice
Mgr. Peter Daniš Boleráz
Mgr. Andrej Dudáš, PhD. Katedra molekulárnej biológie PriF UK
RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD. Kat. genetiky PriFUK
Doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc. DNA Test, s.r.o.
RNDr. Martin Galgóci, PhD. Arborétum Mlyňany SAV
Doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD. Kat. genetiky PriFUK, Bratislava
RNDr. Erika Halašová, CSc. Ústav lekárskej biológie JLF UK, Martin
Ing. Pavol Hauptvogel, CSc. Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
RNDr. Ivan Chalupa, CSc. Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Mgr. Martin Chovan Bratislava
Mgr. Miroslav Chovanec, PhD. Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Ľudovít Kádasi, CSc. Bratislava
Mgr. Katarína Klubicová Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Nitra
RNDr. Andrej Kormuťák, Dr.Sc Ústav genetiky rastlín SAV, Nitra
Mgr. Ján Košuth Spišská Nová Ves
RNDr. Hedviga Košuthová, PhD. Košice
Mgr. Ines Kováčiková, PhD. Čierny Balog
RNDr. Vladimíra Krajčovičová, PhD. Fakulta prírodných vied UKF, Nitra
Ing. Peter Maňka, PhD. Arborétum Mlyňany SAV
Mgr. Lucia Mentelová, PhD. Kat. genetiky PriFUK, Bratislava
Prof. RNDr. Eva Miadoková, Dr.Sc. Kat. genetiky PriFUK, Bratislava
RNDr. Darina Muchová Malý Šariš
PaeDr. Melinda Nagy, PhD Univerzita J. Selyeho, Komárno
Prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. Katedra biochémie PriF UK, Bratislava
RNDr. Miroslav Piršel, CSc. Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Ján Rafay CSc. Výsk. ústav živočíš. Výroby, Nitra
RNDr. Patrícia Saxová Kat. exp. botan. a genet. PF UPJŠ
Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. Kat. genetiky PriFUK, Bratislava
RNDr. Regina Sepšiová, PhD. Katedra genetiky PriF UK
Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. Katedra genetiky PriFUK, Bratislava
Doc. RNDr. Dana Šubová. CSc. Liptovský Hrádek
Doc. RNDr. Miroslav Švec. CSc. Kat. genetiky PriFUK
Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, Dr.Sc. Kat. genetiky PriFUK, Bratislava
Prof. RNDr. Daniel Vlček, Dr.Sc. Kat. genetiky PriFUK, Bratislava
RNDr. Juraj Zvarik, CSc. Košice

 


© 2009 GSGM | Všechna práva vyhrazena
Website design by Tomáš Urban